Pleje

Ældrebolig

Hvis du bor i ældrebolig vil du få besøg af en visitator, som vil visiteret til den hjælp du kan få til pleje og praktisk bistand. Du kan købe servicepakkerne selv om du bor i ældrebolig.

Plejebolig

Når du bor i plejebolig vil hjælpen du har behov for blive aftalt direkte med dig og personalet. Vi arbejder med rehabiliterende tankegang, som betyder at vi vil støtte dig til at gøre så meget som du kan selv. Det kan også betyde at du tilbydes forskellige former for træning, for bedre selv at kunne klare hverdagens udfordringer.