Pårørende

På Holmbohjemmet ønsker vi at beboernes pårørende føler sig velkomne og respekteret af os. Vi arbejder hele tiden på at skabe et godt samarbejde og starter derfor med at indkalde dig og dine pårørende til en indflytningssamtale, hvor vi drøfter forventninger til hinanden. Vi opfordrer dine pårørende til at komme her på plejehjemmet og deltage i hverdagens aktiviteter og/eller arrangementer, så det bliver så hjemligt som muligt.

Praktiske opgaver

Vi vil gerne have dig eller dine pårørende til at løse nogle af dine praktiske opgaver fx.

  • indkøb af tøj, sko og gaver
  • kørsel til og fra sygehus/læge
  • til- og afmelding af invitationer
  • holde styr på post, personlige papirer og økonomi
  • hovedrengøring inkl. vedligehold af møbler og køleskab
  • hvis du har blomster, udendørskrukker eller havemøbler skal disse også passes af dig selv eller dine pårørende
  • opvask efter gæster